Håper på spleiselag

FORMANNSKAPET: Her representert ved Heidi Ørno, Are Karlsen, Laila Eriksen, Roger Feed, Ivar Andreassen, Gunnar Rio og Judith Stangeby, mener prosjektet i Lystlunden er dødt dersom kommunen blir stående alene med regningen. FOTO: JAN BROMS

FORMANNSKAPET: Her representert ved Heidi Ørno, Are Karlsen, Laila Eriksen, Roger Feed, Ivar Andreassen, Gunnar Rio og Judith Stangeby, mener prosjektet i Lystlunden er dødt dersom kommunen blir stående alene med regningen. FOTO: JAN BROMS

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

HORTEN: Kunstis og ny kunstgressbane kan bli en realitet i Lystlunden dersom kommunen får med seg næringslivet i finansieringen.

DEL

Skagerak Varme AS har nå fått konsesjon på levering av fjernvarme i Horten sentrum. Det skal skje gjennom en varmepumpe med energi fra sjøvann. Denne varmepumpen kan kombineres med levering av kulde til drift av den planlagte kunstisbanen i Lystlunden. Energisentralen skal ligge rett ved kunstisbanen. Tanken er at varmepumpen også kan hente energi fra kunstisbanen til nytte for fjernvarmeanlegget.

Skagerak Varme er positiv til et samarbeid. Men foreløpig mangler en forpliktende avtale. Rådmannen mener prosjektet så langt er godt utredet. KIGE-uvalget og kommunen har gått sammen om et kostnadsoverslag som rådmannen mener er realistisk. Overslaget viser en investeringsramme på 30,6 millioner kroner.
Saken var til behandling i formannskapet i går kveld. I fjor vedtok kommunestyret utviklingsplanen for Lystlunden. Der inngår et kombinert anlegg for kunstis og kunstgress på området hvor det tidligere var skøytebane i Lystlunden. På grunn av milde vintrer har det ikke blitt sprøytet skøyteis i Lystlunden på flere år. Rådmannen peker på at ski og skøyter er to utbredte aktiviteter innenfor uorganisert idrett. En kunstfrossen skøytebane kan gi et tilbud i fem måneder i året. De resterende sju kan gi optimale forhold for fotball gjennom en kunstgressbane.

I formannskapet var det bred enighet om å jobbe videre med planene. Men uten støtte fra næringslivet og andre er prosjektet dødt uten finansiell hjelp fra andre.
Kommunen vil vurdere å gå in med 200.000 kroner til et forprosjekt i forbindelse med budsjettet i 2009. Men først skal det trommes sammen til et møte med næringslivet i byen. Idrettsklubbene kan også delta gjennom dugnad. Målsettingen med møtet er å finne ut hva fellesskapet kan gjøre for å kunne realisere planene for Lystlunden.

Artikkeltags