(Tønsbergs Blad)

Forslaget om fiskeforbud gjelder innenfor grunnlinjen fra Telemark til svenskegrensa, melder NRK.

– Det står dårlig til med fisken i dette området. Tidligere tiltak viser seg ikke å ha god nok effekt. Derfor er det nødvendig med nye konkrete tiltak, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Forbudet vil gjelde både for garn på sjøbunnen, og fiske etter torskmed fiskestang eller teiner. Fisketrålere må også ha sorteringsgarn, fordi den sorterer bort torsk over en viss størrelse.

– Jeg tenker at et radikalt forslag må til for å berge det som er, for torsken er nesten helt borte, sier leder Øystein Hovde i Skjærgårdstjenesten i Færder og Tønsberg kommuner.

Rekefisker Geir Uno Dreng fastslår på sin side at torskestammen er på vei opp. Han er positiv til et forbud, men sier det ikke vil hjelpe uten at det blir grønt lys for jakt på skarv og sel som tar store mengder fisk.

Høringsfristen går ut i september, mens tiltakene skal tre i kraft fra nyttår.