Felles krematorium for fire byer

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Allerede i 2004 vedtok politikerne i Horten å inngå en avtale om et felles krematorium med byene Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Bakgrunnen for denne etableringen var nye og strengere miljøkrav.

DEL

I 2005 ble avtalen mellom de fire byene endret fordi Skien ønsket å være med. Hortens eierandel ble derfor redusert fra 25 prosent til 20 prosent. Nå ønsker likevel ikke Skien å være med, og Skien kommune har kremert samarbeidet. Et sluttvederlag på 862.000 kroner er den summen Skien må betale for å tre ut av avtalen.
Driftskostnadene for det nye krematoriet er beregnet til 5.300 kroner per kremasjon. Rådmann Ragnar Sundklakk viser til et nøkternt planlagt bygg og en rasjonell drift. Horten kommune vil få ansvaret for 25 prosent av krematoriets forpliktelser.

Artikkeltags