Et fristed for sjøfugl

VEALØS: En del av kyststripa på Vealøs blir naturreservat for sjøfugl. Miljøvernsjef Tore Rolf Lund i Horten kommune er opptatt av å ta vare på både fugl og flotte naturområder i kommunen vår. BEGGE FOTO: SIMEN AKER GRIMSRUD

VEALØS: En del av kyststripa på Vealøs blir naturreservat for sjøfugl. Miljøvernsjef Tore Rolf Lund i Horten kommune er opptatt av å ta vare på både fugl og flotte naturområder i kommunen vår. BEGGE FOTO: SIMEN AKER GRIMSRUD

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

HORTEN: Båttrafikken i Oslofjorden er den største trusselen mot sjøfugl. Nå blir det opprettet tre naturreservater for sjøfugl i Horten.

DEL

Totalt er 13 områder vernet i Horten kommune, og nå er tre nye naturreservater på trappene. Miljødepartementet har fremmet et forslag om å gjøre om deler av Vealøs til naturreservat, samt to holmer utenfor Østøya og Reverumpa. Formålet med fredningen er å bevare et tilnærmet urørt strandareal og en liten holme, samt tilgrensende sjøområder, med det naturlig tilknyttete plante- og dyreliv.

Miljøvernsjef Tore Rolf Lund i Horten kommune opplyser at området øst og nordøst på Vealøs, og de to andre holmene, er viktige for sjøfugl.
– Det er områder som er brukt mye av sjøfugl og som er viktige for at fuglene skal få ro i hekketida. I motsetning til andre fugler hekker sjøfugler på bakken, sier Lund.
Når de tre områdene får status som naturreservater vil det bety at det blir et forbud mot ilandstigning i hekketida.

– Hvis noen går i land der fuglene hekker, flyr alle fuglene fra eggene sine. De kan da bli ødelagt av å ligge i solsteika, eller av rovfugler og rev. På Vealøs er ikke det et problem uansett, der har ikke allmennheten tilgang, påpeker miljøvernsjefen.
Den største trusselen mot sjøfuglene i oslofjordområdet er båttrafikken, som kan hindre fuglene å få ro i hekketida.
– Derfor er det viktig med noen frisoner, mener Lund.

Horten er med sine 15 verneområder en av kommunene i Vestfold med flest verneområder.
– Vi er heldige som har så mye verdifull natur i kommunen vår. Det skyldes blant annet at vi har en lang strandlinje som er relativt intakt, uten mange hytter. Vi har mye fint å ta vare på, mener Tore Rolf Lund.


Artikkeltags