Planer for bakgården – utleieboliger i fem etasjer: – Det har blitt stadig vanligere i andre byer å anlegge uteareal på tak

Bakgården til Gutta på Sporten er kun en bakgård. – Vi mener Horten er tjent med at vi bygger boliger på vår andel av parkeringsplassen, sier en av gårdeierne.