Vil bygge 100 nye boliger nær sjøen

Mellom 80 og 100 nye boliger er planlagt på Rørestrand. Flere partier er positive.

Mellom 80 og 100 nye boliger er planlagt på Rørestrand. Flere partier er positive. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Høyre, Frp og Venstre ønsker boliger på Rørestrand.

DEL

De tre partiene sa i hovedutvalget for bygg, regulering og næring ja til at grunneier Rørestrand Eiendom AS kan sette i gang regulering av området som i dag blant annet inneholder bedriften Sonoco Alcore AS. Den driver produksjon av varer av papp og papir. Sonoco Alcore AS hadde i 2012 en omsetning på 26 millioner kroner.Administrasjonen innstilte på nei til boligbygging. Årsaken er at mesteparten av det området som Rørestrand Eiendom AS ønsker å regulere til boliger, er avsatt til landbruk, natur og friluft (LNF) i kommuneplanens arealdel. En omdisponering fra LNF-område og industriområde til boliger, bør etter administrasjonens oppfatning først skje under rullering av kommuneplanen.

Politisk flertall

Området til Rørestrand Eiendom AS grenser til Eikestrand, som er skogen mellom Sonoco Alcore AS og Langgrunn. Dette er også et område som grunneieren ønsker lagt ut til boliger. Leder i hovedutvalget, Freddy Martinsen fra Frp, minnet om det er politisk flertall for boliger på Eikestrand.

LES OGSÅ: Planer om nærmere 70 sjønære boliger


– Frp ønsker hele området til boliger, sa Freddy Martinsen.

Under møtet opplyste lederen i plan- og byggeavdelingen, Arild Michelsen, at utbyggeren av Eikestrand ikke ønsker å gå videre med prosjektet nå.


Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener at politikerne må ha respekt for planarbeidet i kommunen, og partiene støttet fullt ut administrasjonen i at endringer først kan skje når arealdelen i kommuneplanen skal rulleres.

Tre etasjer

Rørestrand Eiendom har skisset ti bygninger i tre etasjer med åtte til ti familieleiligheter i hver bygning. Det betyr mellom 80 og 100 nye og sjønære boliger på Rørestrand. Området som er tenkt for boliger grenser også til Rørestrand Camping.

Mot øst grenser området sjøen og Kyststien, og mot vest til riksvei 19. Det betyr at vestdelen av området er utsatt for støy. I saken kommer det også fram at noe av området til Rørestrand Eiendom AS kan komme i konflikt med søknaden som i slutten av januar ble sendt, og som inneholder en innskriving på verdensarvlisten til UNESCO. Den østre delen av området, den mot sjøen, inngår i avgrensingen. Det planlagte utbyggingsområdet er i dag en del av et støre turområde mellom Rørestrand Camping og Borreparken.

Artikkeltags