Før Falkensten skole ble lagt ned i 2005 var det et klart krav fra folk som kjøpte leiligheter på Skavli, fra politikerne og Falkensten velforening om at det må bygges ny skole på Skavli før tomtearealene på Skavli Vest og Drasundodden legges ut.


Horten kommune kjøpte derfor i den forbindelse skoletomt av Trond Schmidt. I mellomtiden ble elever fra Falkensten overført til Lillås og Fagerheim.

Lite aktuelt

Skoletomta på Skavli ligger der, men nå er elevtallet på Lillås nedadgående, noe som gjør ny skole på Skavli lite aktuelt.

LES OGSÅ: Vil få flere elever fra sentrum


Den 85 mål store skogsteigen til Trond Schmidt ligger høyt og fritt, og strekker seg inn mot pumpestasjonen ved Borrevannet. Skogsarealet grenser i sør mot et LNF-område, med fredede fornminner og steinalderplasser.

Forblir utmark

Her ser grunneieren for seg at det kan bygges 180 eneboliger og rekkehus, men inntil den nye skolen står ferdig, forblir området utmark. Utbyggingen ligger ikke inne i gjeldende arealplan.

I vinter tok Trond Schmidt kontakt med Horten kommune, med et ønske om å få en avklaring i forhold til utbygging dersom det ikke blir bygget ny skole. Fortsatt venter på han svar.


– Området ligger høyt og fritt, med utrolig fin utsikt mot fjorden. Det er gode solforhold, og nærhet til byen og marka. Jeg kan ikke tro annet enn at tomter her vil være attraktive for folk som vil flytte til kommunen. Det er jo det politikerne sier vi trenger, gode skattebetalere, sier grunneieren, der han står fjellstøtt på restene av noen tyske forsvarsstillinger.

Kulturminnene i området er i planen skjermet for utbygging. De vil bli liggende som grønne lunger i boligfeltet.

Tenke butikk

Schmidt har ikke et sterkt ønske om en snarlig utbygging, men han vil ha en avklaring som nedfelles i arealplanen for Skavli.


– Jeg har et todelt syn på det. På en måte er det greit at det ligger der for kommende generasjoner. På den annen side må jeg tenke forretning, da det som kjent ikke er den samme lønnsomheten i gårdsdriften som det var tidligere. Det er et stort ansvar å være grunneier. Når vi legger ut et boligfelt, ligger det der til evig tid, sier Schmidt.

LES OGSÅ: Åpner for utbygging - uten skole


Området på Skavli er regulert, men Schmidt har ingen entreprenøravtale.


– Tidligere har vi brukt Råen og Mesterhus. Vi kommer til å benytte oss av lokal arbeidskraft og bedrifter ved utbyggingen når det blir bygging her også, men akkurat nå vet vi jo ikke når det kan bli, sier grunneieren.


Gjengangeren har vært i kontakt med Horten kommunes byggesaksavdeling, men saksbehandlere som kan svare på våre spørsmål var ikke til stede.