Gå til sidens hovedinnhold

Disse produktene bør du holde deg unna

Artikkelen er over 4 år gammel

DSB anbefaler at du sjekker om produktene du bruker er farlige. Og det er mange av dem.

(Tønsbergs Blad)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har en nettside, farligeprodukter.no,  hvor du kan finne ut om for eksempel ditt nyinnkjøpte kjøleskap eller barnevogn bør leveres tilbake til butikken.

– DSB mottar informasjon om mulig farlige produkter gjennom ulike kilder. Markedsaktører i omsetningskjeden har plikt til å melde fra til myndighetene dersom de oppdager at et produkt de selger er, eller kan være, farlig for forbruker, sier seniorrådgiver Ingvild Martinsen i enhet for forbrukersikkerhet i DSB.

Har du kjøpt et produkt du mener er farlig, kan du melde fra til DSB her.

LES OGSÅ: Flere av disse slukkesprayene burde aldri vært til salgs

Lang liste

På nettsiden er det beskrevet hundrevis av produkter som DSB mener ikke bør brukes. Produktene er delt inn i kategoriene elektrisk, barn, interiør og sport og fritid.

Det er også mulig å søke etter et bestemt produkt. Her finner du blant annet sykler, iPoder, jakker, barnevogner, strandstoler, radioer, klokker, klatreutstyr, telt, barneleker, kjøleskap, robotgressklipper og lysestaker, for å nevne noen av produktene.

 

– Oversikten over farlige produkter gir informasjon om risikoen ved produktene og iverksatte tiltak. Forhandler, importør eller produsent har enten fått pålegg om å iverksette tiltak fra DSB eller frivillig satt i verk nødvendige tiltak, forteller Martinsen.

LES OGSÅ: Disse såpene bør du unngå

Får tips

Forbrukere og andre, for eksempel brannvesenet, varsler DSB via bekymringsmeldinger om farlige produkter.

– Informasjon knyttet til produkter kommer også inn til DSB via mediesaker, for eksempel dersom et produkt har forårsaket uhell med personskade. DSB og andre myndigheter utfører videre markedstilsyn med ulike produkter og gjennom markedstilsyn avdekkes også enkelte farlige produkter eller konkrete avvik som må vurderes nærmere med tanke på risiko ved bruk og gjeldende sikkerhetskrav i regelverket, sier Ingvild Martinsen.

 

Så snart et produkt er registrert hos DSB, utføres en intern saksbehandling. I denne prosessen vurderes det om produktet er i samsvar med de sikkerhetskravene som gjelder for produktet og risiko for skade på mennesker og materiell. Basert på konklusjonen i vurderingen iverksettes ulike tiltak overfor den ansvarlige importør eller produsent av produktet.

LES OGSÅ: Ny datomerking skal hindre matsvinn

EU-krav

Martinsen forteller at spesielt barn er en sårbar gruppe, og det er viktig at lekene du kjøper til barnet ditt er trygge.

– Alle leker skal være CE-merket, som viser at produktet oppfyller EUs sikkerhetskrav. Leker som ikke egner seg for små barn skal være merket med advarsel skrevet på norsk. CE-merket er produsentens måte å informere tilsynsmyndighetene om at de grunnleggende sikkerhetskrav er oppfylt. Det betyr at produsenten erklærer at disse kravene er ivaretatt, at produktet er sikkert og at dokumentasjon for dette er tilgjengelig.

CE-merket sier ikke noe om kvalitetsaspekter ved produktet. Produkter som faller inn under krav til CE-merking er blant annet elektriske husholdningsapparater, leketøy og personlig verneutstyr, som for eksempel sykkel- og andre hjelmer.

DSB står også bak nettstedet www.sikkerhverdag.no som ble lansert i 2013. Nettstedet er et av flere virkemidler som blir benyttet til formidling av informasjon til privatpersoner. På nettstedet informeres det om hvordan man kan forebygge uhell hjemme hos seg selv og det finnes også tips til hvordan man kan bli bedre rustet til å takle større kriser og hendelser. Nettstedet inneholder flere kategorier som omhandler forbrukerprodukter.

Kommentarer til denne saken