Mange møtte opp da det ble holdt informasjonsmøte om områdereguleringen for Horten havn

Torsdag kveld arrangerte Horten kommune et informasjonsmøte om områderegulering for Horten på Kulturhuset 37. Formålet med møtet var å presentere innholdet i planforslaget som for tiden ligger til høring.