Hotellet ber om enda en utsettelse – havnefogden innstiller på et klart nei

Utbyggerne av det nye hotellet vil utsette den endelige fristen med mange måneder. Havnefogd Espen Eliassen innstiller på nei.

Artikkeltags