Delkmenigheten vil leie ut arvet eiendom: – Siden det gamle huset måtte rives, valgte vi å bygge nytt

Fire utleieboliger reiser seg i Knattenveien. Det betyr ikke at Delk-menigheten har slått seg på eiendomsutvikling.