I vår varslet Statens Vegvesen at det skulle opparbeides en rundkjøring i Adalskrysset. Fordi krysset hvor Adalsveien og Solerødveien krysser hverandre lenge har vært "for oversiktlig" og blant distriktets mest kollisjonsutsatte, ville de ha en rundkjøring med vikepliktsregler.
"Problemet" Adalskrysset har alltid vært at de kjørende ser "milevidt" i alle retninger og at de har glemt at det har vært vanlige trafikkregler med stopp fra høyre som har vært retningsgivende.

Løser problemet

– Med en opparbeidet rundkjøring som ikke er så stor og vikeplikt for trafikken inne i den, løser vi problemet sa veivesenets Jan Harry Johansen da han varslet rundkjøringen ferdig "før sommeren".
I går åpnet den nye rundkjøringen i Adalskrysset. Forsinket og nok ikke helt etter planene.
– Det er for tidlig å si ennå. Vi må se over tid om den endrer kjøremønsteret. Den fjerner i hvert fall usikkerhet om vikeplikt og høyreregelen. Alle veier har vikeplikt for trafikken inni rundkjøringen, sier Jan Harry Johannessen i Statens Vegvesen, region Sør.

"Bitte liten"

– Det er jo ikke annet enn skilt og maling. Ingen fysiske hindre som markerer at det er en rundkjøring? – Det er en bitte liten opphøying i midten for å markere. Mer har vi ikke hatt penger til. Rundkjøringen som den står nå har kostet 30.000 kroner, så det er et veldig billig tiltak som vi nå prøver ut.
– Adalskrysset er den første rundkjøringen av slik karakter i Vestfold og på mange måter et prøveprosjekt. Erfaringene derfra kan vi ta med oss andre steder, sier han.

Rett over

Da Gjengangeren var ved Adalskrysset i går var erfaringene at folk kjørte som vanlig, og som oftest rett over rundkjøringen. De største fartshindrende tiltak var veistandarden i Adals- og Solerødeveien før krysset, samt usikkerheten med skilting om rundkjøring og varselskilt om dette.
– Det nye Adalskrysset kan vel vanskelig gi den effekten man håpet, Johannessen?
– Vi håper det. Vi har ikke den millioner vi trenger til en opparbeidet rundkjøring der. Derfor prøver vi oss med denne mini-rundkjøringen og billigvarianten, sier han.

tom.arild.dahlgjengangeren.no

sitat:
Det er jo ikke annet enn skilt og maling
Harry Johannessen, Statens Vegvesen