– En gladsak på kartet. Vi får en by til i Horten kommune. Takk til alle impliserte som har jobbet med denne saken, som Foreningen Åsgårdstrand Vel og administrasjonen i kommunen. Vedtaket vil bety mye for identiteten, ikke bare for Åsgårdstrand, men for hele Horten kommune, sa Hans-Christian Auensen. Han la til at han talte for alle representantene fra Åsgårdstrand i kommunestyret.
Bystatus innebærer et Åsgårdstrand nå er anerkjent som by. I et brev til kommunen la Jan Ove Johannessen i velforeningen og Guri Aasen i næringsforeningen vekt på at Åsgårdstrand gjennom to kommunesammenslutninger har bevart sin egenart som by.
Åsgårdstrand har en mer enn 450 år gammel historie, og stedet har i tidligere tider både vært en selvstendig kommune og et ladested. Eter vedtaket i går kveld, er Åsgårdstrand nå en by på linje med alle andre byer i Norge.