80 nye båtplasser på Rørestrand

STØRRE BÅTER: Stadig større seilbåter skaper behov for dypere i havn og bredere båtplasser. I går kveld vedtok politikerne planprogrammet for en utvidelse. FOTO: JAN BROMS

STØRRE BÅTER: Stadig større seilbåter skaper behov for dypere i havn og bredere båtplasser. I går kveld vedtok politikerne planprogrammet for en utvidelse. FOTO: JAN BROMS

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Politikerne sa i går kveld ja til 80 nye båtplasser i havna til Horten seilforening.

DEL

Vedtaket ble i hovedutvalget for bygg, regulering og næring fattet enstemmig uten en eneste kritisk kommentar.

Til møtet forelå det en positiv innstilling fra administrasjonen. Den gikk på et ja til å utvide dagens havn med cirka 80 nye båtplasser. På vegne av Horten seilforening er Rambøll engasjert til å foreta en detaljregulering av båthavna.


Hensikten med planen er å legge til rette for en utvidelse med 80 nye båtplasser med krav til større dybde. Planen går også på en mindre utvidelse av dagens klubbhus og boder. Seilforeningen vil også rydde opp i de arealene som den disponerer på land.

Allerede i 2005 ble det jobbet med å utvide havna. Den gang gikk planene ut på en utvidelse med 150 nye båtplasser. Planene møtte store protester fra nærmiljøet. Kommunen vedtok planene, men i november 2012 opphevet Fylkesmannen vedtaket til kommunen.

Startet på nytt


Horten seilforening valgte å legge gamle planer til side og i stedet satse på en mindre utbygging av havna. Det nye forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn, og seilforeningen har arrangert informasjonsmøter med nabolaget.


Tilfredsstillende


Administrasjonen mener at Horten seilforening i stor grad har tatt nødvendige hensyn til de innspillene som har kommet i saken. Nå skal den igjennom en konsekvensutredning. Her vil eventuelle miljøkonsekvenser bli utredet. I går vedtok politikerne selve planprogrammet. Flere temaer skal nå utredes særskilt i konsekvensutredningen. Det gjelder blant annet forurensing av grunn og vann, behovet for transport, landskap, tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveier og en risiko dersom havet stiger.
 

Artikkeltags