(Østlandets Blad) Elever over hele landet er oppfordret til å delta i skolestreiken for klimaet på fredag. Mange elever i Follo vil følge oppfordringen selv om det kan bety ugyldig fravær. Mange herfra vil ta turen, og ØB vil følge dem hele veien inn til Oslo og mens de er der. Vi strømmer derfor live fra stedet, slik at du kan se det hele fra ungdommenens synsvinnkel. Strømmingen starter klokken 09.00 fredag morgen den 22. mars