(Sandefjords Blad)

Hovedsetet til den nye fylkeskommunen lokaliseres til Skien. Politisk og administrativ ledelse og det som naturlig organiseres under den legges til Skien.

– Det er et punkt vi har brukt mye tid på, det har vært veldig viktig for oss, sier Telemarks fylkesordfører Sven Tore Løkslid til Telemarksavisa.

Å slå fast at Skien er hovedsetet i den nye regionen, og at det ikke stadig blir omkamp om det, har vært viktig, mener han.

– Dette har vært det hardeste punktet for oss i Vestfold, men det som gjør at jeg kan stille meg bak det er at vi har skallet av mye som opprinnelig har vært oppe som forslag, sier fylkesordfører Rune Hogsnes til avisa.

Kamp om navnet

Navnet Vestfold og Telemark har vært tungt å svelge for Hogsnes.

– Fra Vestfold sin side har det vært tungt å ikke få aksept for et eget navn, men vi har fått aksept nå for at Telemark blir en del av navnet. Å bli enige har smertet for oss begge. Hadde jeg vært kjempefornøyd i dag, ville ikke Sven Tore signert avtalen, sier Hogsnes til Telemarksavisa.

For tre uker siden brøt forhandlingene mellom fylkeskommunene sammen, men da de hadde første felles fylkestingsmøte 23. november var det generell enighet om at det var så lite som sto i veien for en avtale, at det måtte være mulig å komme til enighet.

– Lås fylkesordførerne inne på et rom til de blir enige, ble det uttalt på talerstolen i dette møtet.

LES OGSÅ: Det ble sammenbrudd forrige gang de møttes – nå skal Telemark og Vestfold prøve igjen

Fornøyd med helhetsbildet

Med tydelige føringer og forventninger fra det felles fylkestingsmøtet i november, har de to fylkesordførerne arbeidet videre med avtalegrunnlaget, og nå altså kommet til enighet på alle punkter.

– Her har begge parter gitt, og begge parter fått noe. Vi har forsøkt å være rause med hverandre, kommet fram til en totalitet som legger til rette for at begge fylker skal få det de trenger for at dette skal bli en sammenslåing med best mulig resultat for våre innbyggere, sier fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid.

– I en slik avtale blir ingen av partene helt fornøyd, og det er vel det som kalles et kompromiss. Men totaliteten er vi begge fornøyd med, og jeg tenker vi også skal tillate oss å være litt stolte i dag. Sammen skal vi lage en sterk region, og i sammenslåingsprosessen er vi enige i at det å ta vare på våre ansatte har høy prioritet, sier Rune Hogsnes, fylkesordfører i Vestfold.

LES OGSÅ: Formanende ord til regionens første fylkesting

Avtalen behandles i begge fylkesting

Avtalen skal behandles av fylkestinget i Telemark onsdag 6. og torsdag 7. desember og av fylkestinget i Vestfold torsdag 14. desember.

Så snart det er gjort likelydende vedtak i fylkestingene så vil fellesnemnda bli satt ned og den kan begynne med arbeidet sitt. Fellesnemnda er det politiske organet som styrer sammenslåingsprosessen, fram til nytt fylkesting settes etter sammenslåingen 1. januar 2020.

LES OGSÅ: Vestfold og Telemark: Barnet som ikke er kjært nok

DEN NYE AVTALEN

1. Navn: Vestfold og Telemark fylkeskommune

2. Antall medlemmer i det nye fylkestinget settes til 61 representanter

3. Fellesnemda

a) Fellesnemda sammensettes med:

- 18 representanter fra Vestfold

- 16 representanter fra Telemark

b) Telemarks 16. medlem av fellesnemnd besettes av medlem fra MDG.

c) Fylkesordfører i Vestfold skal være leder i fellesnemnda. Fylkesordfører i Telemark skal være nestleder i fellesnemda.

d) Fylkestinget ber forhandlingsutvalgene i Telemark og Vestfold utarbeide forslag til mandat for fellesnemda.

4. Revisor for virksomheten i fellesnemd er Telemark kommunerevisjon

5. Fellesorgan

a) Av andre fellesorgan opprettes det et arbeidsutvalg med tre fra hvert fylke. Fellesnemnda får videre i oppgave å opprette temakomiteer.

b) Antall medlemmer og mandat bestemmes av Fellesnemnda, men representasjonen skal som hovedregel være lik mellom de to fylkene.

6. Hovedsete

a) Hovedsete til det nye fylket skal lokaliseres til Skien fra 1. januar 2020

b) Med hovedsete menes fylkesordfører (politisk ledelse), fylkesrådmann (administrativ ledelse) og de funksjoner som er nødvendig for at disse kan utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig måte.

c) Ved organisering av den nye fylkeskommunen skal det opprettholdes administrative funksjoner i begge fylker. Fylkeshuset i Skien skal kompenseres for det antall arbeidsplasser som fylkesmannen velger å flytte til Tønsberg.