- Kven henretta «Jasper» midt på turstien?

- Eg var 200 meter ifrå, men høyrde ingen ting. Den som skaut må ha brukt lyddempar, seier matmor. Familie frå Hellevik er skaka etter at hunden deira vart funnen skoten.