(Vestviken 24)

Sandefjord

DAM INVEST AS (Kjøp og salg av eiendom og aksjeinvesteringer, herunder hva som naturlig hører sammen med dette og deltakelse i andre selskaper, samt delta i annen relevant næringsvirksomhet for øvrig). Daglig leder: Daniel Moen

KNIPPEN TRANSPORT AS (Lastebiltransport, godstransport, salg av grus, stein, pukk). Daglig leder: Eirik Knippen

MODASTI AS (Selskapet leverer det meste innen tjenester andre post- og budtjenester og alt hva hermed står i forbindelse dessuten selskapet driver med salg og kjøp av produkter online over via nettbutikk). Daglig leder: Yahia Alioua

NVRC AS (Importere og forhandle datautstyr tilknyttet opplevelser innen Virtual Reality, Agumented Reality og Mixed Reality, samt drift og investeringer i ulike opplevelsessenter). Styrets leder: Gøran Hauptmann

PROMA INVEST AS (Eiendoms- og aksjeinvesteringer og hva som naturlig hører sammen med dette, deltakelse i andre selskaper. Handel med aksjer og verdipapirer, herunder investeringer med verdipapirer og valuta). Styrets leder: Romy Martin Pettersen

SIKTEI2 AS (Utvikle og selge digitale kommunikasjonsløsninger rundt livsløpet til enkeltindivid med funksjonsnedsettelser til kommuner, fylkeskommuner og pårørende samt aktiviteter som naturlig hører med dette). Styrets leder: Ellen Slyngstadli

STEN HOLDING AS (Investering i og utvikling av fast eiendom, herunder å eie aksjer og andeler i andre selskaper, samt det som naturlig står i forbindelse med dette). Styrets leder: Andre Sten

STOKKE HUDPLEIEKLINIKK AS (Salg av varer og tjenester innen hudpleie/fotpleie og massasje). Daglig leder: Vitalija Baranauskiene

VINNFORD AS (Import, kjøp og salg av baderoms- og interiørartikler samt alt som faller naturlig innunder dette). Daglig leder: Tesvinderpal Sidhu Ratcliff

LES OGSÅ: 26 nye selskaper startet i Vestfold

 

Larvik

FYRET S3 AS (Eiendomsvirksomhet, herunder erverv, utvikling, drift, utleie og salg av fast eiendom og annet som hører naturlig sammen med dette). Styrets leder: Tore Møgster

HELGEROVEIEN 99–101 AS (Eie og utvikle eiendommen Helgeroveien 99–101 i Larvik). Daglig leder: Knut Inge Anvik Johansen

K HURLEN INVEST AS (Kjøp og salg av eiendom og aksjeinvesteringer, herunder hva som naturlig hører sammen med dette og deltakelse i andre selskaper, samt delta i annen relevant næringsvirksomhet for øvrig). Daglig leder: Kristoffer Hurlen

LIBE NEDRE LANGGATE AS (Drive Subway). Daglig leder: Lise Gusland

OCTOPUS MARINE AS (Drive rådgivende konsulentvirksomhet rettet mot skips- og offshoreindustri med fokus på stabilitetsberegninger og andre marintekniske tjenester som naturlig faller inn under dette. Selskapet kan også drive med kjøp og salg av aksjer og investere i eiendom). Daglig leder: Jan Øyvind Gabrielsen

SPARTVEIT EIENDOM AS (Eiendomsvirksomhet, herunder erverv, utvikling, drift, utleie og salg av fast eiendom og annet som hører naturlig sammen med dette). Styrets leder: Tom Erik Spartveit

TOL AS (Investere i aksjer og andeler, samt aktiviteter i naturlig sammenheng med dette). Daglig leder: Terje Ording Larsen

TOMT S4 AS (Eiendomsvirksomhet, herunder erverv, utvikling, drift, utleie og salg av fast eiendom og annet som hører naturlig sammen med dette). Styrets leder: Tore Møgster

LES OGSÅ: Denne næringen skaper 4.000 arbeidsplasser i Vestfold – nå trues den av import

Tønsberg

BREVIK HYBELHOTELL AS (Eie og drive fast eiendom, herunder utleie, samt hva dermed står i forbindelse). Daglig leder: Andreas Bjarøy

DISCGOLFSHOP AS (Salg av sportsutstyr). Styrets leder: Tommy Steingrimsen

SOLKILEN TERRASSE AS (Investeringer, herunder kjøp og salg, og utleie av fast eiendom, samt kjøp og salg av aksjer og alt som står i forbindelse med dette, også deltakelse i andre selskaper). Daglig leder: Gunnar Gjermundsen

SYDHØYVEIEN EIENDOM AS (Investering i, utvikling av og utleie av fast eiendom. Formålet omfatter også varehandel og herunder eksport og import, konsulentvirksomhet og investerings- og plasseringsvirksomhet, herunder investering i aksjer og andre verdipapirer som deltakelse i selskap med lignende forhold som nevnt foran). Daglig leder: Anders Svartemyr Eggum

TANNSTUDIO DENTAL AS (Fremstilling/salg av kroner, broer og implantater for tannleger og andre produkter som naturlig faller sammen med dette. Import av tannerstatninger. Delta i andre selskaper, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretakender). Daglig leder: Trine Brun

VEILEDNINGSPARTNER AS (Andre helsetjenester og utleie av personell til private helseforetak og tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller annen måte å gjøre seg interessert i andre foretak. Salg og markedsføring. Rådgivning innen selskapsstruktur og drift for små og mellomstore bedrifter). Daglig leder: Espen Johannes Pedersen

Re

CSN RØRSERVICE AS (I hovedsak rørleggertjenester. I tillegg leveres alle typer håndverkstjenester og alt som hører til. Selskapet vil også investere i aksjer og andre selskaper). Daglig leder: Cato Skjelbred Nilsen

Nøtterøy

MARTINS MONTASJE OG ARBEIDS DYKKING (MMAD) AS (Montasje som omfatter montering av byggekomponenter som: vinduer, dører, hageutforming, gipsarbeid, generelt snekkerarbeid. Arbeidsdykking som omfatter: undervannsinspeksjoner, undervannsboring, høytrykksvasking, undervannspumping (air suction), undervannskonstruksjoner av ulike slag, undervannssveising (oxy-fuel welding), sammenføyning av undervannsrør, PVC og metall). Daglig leder: Martin Kubat

TØNSBERG-VILLASERVICE AS ( Anleggsgartner- og entreprenørvirksomhet, handel og utleie av maskiner. Investere og delta som aksjonær, andelshaver eller på annen måte i selskaper med økonomisk formål). Daglig leder: Peter Wilhelm Johansen

Holmestrand

HALVORSEN EL & EIENDOM AS (EL installasjon, rådgiving og prosjektering samt andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette. Selskapet vil også foreta langsiktige investering i eiendom, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak). Daglig leder: John Andre Halvorsen

MØBELHUSET HOLMESTRAND AS (Møbelhandel og alt som står i forbindelse med dette). Daglig leder: Line Irene Erichsen

SIGNHABIT AS (Utvikling og salg av programvare, konsulenttjenester, handel og agenturer samt å delta i andre selskaper i tilknytning til foranstående, samt produkter og tjenester som naturlig faller sammen med dette). Daglig leder: Tom-Ragnar Heron Aulesjord

LES OGSÅ: 17 nye selskaper startet i Vestfold

Svelvik

BERLES GÅRDSBUTIKK AS (Detaljhandel, livsstilsbutikk. Dette innebærer detaljomsetning av gårdsprodukter, matvarer, interiør, gaveartikler o.l. Dessuten deltakelse i andre selskap og hva som derved står i forbindelse med dette). Daglig leder: Gro Irene Bjelland Berle

LOKES KAUPANG AS (Design, produksjon og salg av smykker, klær og interiør og andre livsstil/hobby relaterte produkter. Selskapet har også som formål å kjøpe ferdig produserte produkter som naturlig faller sammen med dette, for videre salg. Salg vil primært foregå over internett baserte butikker, fra eget lager og fjernlager). Styrets leder: Thomas Loke Aasland Nyhus

Tjøme

LUISA HOLDING AS (Investeringsvirksomhet, kjøp og salg av aksjer og fast eiendom og alt som står i den forbindelse). Styrets leder: Tore Antonio Luisa

Horten

ERICHSRUDS KONSULENTTJENESTER AS (Yte tjenester innen trafikant og kjøretøyområdet, spesielt transport av farlig gods, utrykningskjøretøy og ulykkesundersøkelser inkl. undervisningsvirksomhet innen nevnte fagområder). Daglig leder: Stein Erichsrud

OREON AS (Selskapets virksomhet er utvikling og salg av produkter innen kaffe og snuserstattere og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak). Daglig leder: Espen Christiansen