(Vestviken 24)

Sandefjord

A AUTOPARK AS (Kjøp og salg av varer og tjenester, import og agentutvirksomhet, samt hva hermed står i forbindelse, herunder deltagelse i andre selskaper).Daglig leder: Geir Fagerlund Abrahamsen

AA SMART BYGG AS (Byggearbeid og renovasjon). Daglig leder: Arturas Andriekus

BENIA EIENDOM AS (Investering, forvaltning, erverv av eiendommer, utleie og eiendomsutvikling samt alt hva hermed står i forbindelse, samt deltagelse i andre selskaper med økonomisk formål). Styrets leder: Haakon Yngve Aamodt

BJØRN SLETMO HOLDING AS ( Investeringsvirksomhet, herunder å eie andeler i andre selskaper og fast eiendom samt hva dermed står i forbindelse). Styrets leder: Bjørn Szulc Sletmo

DESIFER AS (Investeringer i aksjer, eiendommer, rentepapirer, fond og liknende samt de aktivitetene som hører med slikt eierskap. Utvikling av programvare samt konsulentvirksomhet innen IT). Styrets leder: Robert Andreas Nilsen

GEIR F ABRAHAMSEN HOLDING AS (Investeringsvirksomhet, deltagelse i andre selskaper og virksomheter, investering i fast eiendom og hva herved står i forbindelse). Daglig leder: Geir Fagerlund Abrahamsen

I AKTIVITET AS (Deltagelse i selskap og virksomheter, kjøp, salg og utleie av fast eiendom osv). Styrets leder: Espen André Hermansen

IVERS E HOLDING AS (Investeringer i aksjer og eiendom og dertilhørende virksomhet). Styrets leder: Erik Iversen

MAHA INVEST AS (Investeringer i aksjer, eiendommer, rentepapirer, fond og liknende samt de aktivitetene som hører med slikt eierskap. Utvikling av programvare samt konsulentvirksomhet innen IT). Styrets leder: Morten Jørgensen

MAI BRITT BJØRK HOLDING AS (Investeringsvirksomhet, herunder å eie andeler i andre selskaper og fast eiendom samt hva dermed står i forbindelse). Styrets leder: Mai Britt Bjørk

MISHA EIENDOM AS (Kjøp, salg og utleie av fast eiendom samt hva som hører under dette). Styrets leder: Paramjit Singh

MOMORK HOLDING AS (Investering i aksjer og eiendom og dertilhørende virksomhet). Styrets leder: Thomas Momork

PMH AS (Elektrisk installasjonsarbeid, ventilasjonsarbeid, installasjon av industrielle maskiner og det som står i forbindelse med dette, samt delta i annen relevant næringsvirksomhet for øvrig). Styrets leder: Daniel Moen

SKAGERAK PROSJEKTUTVIKLING AS (Investere i og utvikle fast eiendom og annen virksomhet som naturlig hører inn under dette og tilby konsulenttjenester innenfor samme virksomhet). Daglig leder: Jarle Grytten

STEN EIENDOM AS (Investering i og utvikling av fast eiendom, herunder å eie aksjer og andeler i andre selskaper, samt det som naturlig står i forbindelse med dette). Daglig leder: Andre Sten

SUNDLANDVEIEN 6 AS (Investering i og drift av fast eiendom, investeringsvirksomhet, deltagelse i andre selskaper og virksomheter og hva herved står i forbindelse). Daglig leder: Geir Fagerlund Abrahamsen

SUNDLANDVEIEN 7B AS (Investering i og drift av fast eiendom, investeringsvirksomhet, deltagelse i andre selskaper og virksomheter og hva herved står i forbindelse). Daglig leder: Geir Fagerlund Abrahamsen

SUNDLANDVEIEN 8 AS (Investering i og drift av fast eiendom, investeringsvirksomhet, deltagelse i andre selskaper og virksomheter og hva herved står i forbindelse). Daglig leder: Geir Fagerlund Abrahamsen

VESTFOLD TANNHELSE AS (Tannlegepraksis med tilhørende tjenester. Spesialister og ordinær tannpleie. Selskapet kan investere eller aktivt delta i andre selskaper relatert til virksomheten). Daglig leder: David Hosum

LES OGSÅ: 24 selskaper ble stiftet i Vestfold

Larvik

HARD'N HEAVY RECORDS AS (Kjøp og salg av LP-plater, musikkinstrument og alt som står i naturlig tilknytning til dette). Daglig leder: Roger Knudsen

MARIE HOLDING AS (Å eie og investere i andre selskaper, samt det som naturlig står i forbindelse med dette). Daglig leder: Steinar Mc Shane Eriksen

MULTIMONTASJE AS (Montering av solfilm, sikkerhetsfilm, vinduer, dører, glassfasader og alt innenfor bygg og anlegg). Daglig leder: Maciej Roman Lesniak

Tønsberg

BOUNCYROCK AS (Utvikle produkter innen spillutvikling, 3d modellering, animasjon alle plattformer samt mulighet for utviklings- eller rådgivningsoppdrag og annet som naturlig faller sammen med dette). Styrets leder: Jonny Halvorsen Ree

ROMNES TØNSBERG AS (Handel med deler til kjøretøy og alt som står i forbindelse med dette,samt deltakelse i andres selskap med lignende virksomhet). Daglig leder: Gjert Romnes

Nøtterøy

DARA II AS (Drive med kjøp, salg samt utleie av eiendom og annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet). Styrets leder: Kaja Oftedal Rasting

LES OGSÅ: 27 nye selskaper ble startet i Vestfold

Holmestrand

SIV EGEBERG AS (Selv, gjennom hel- eller deleide selskaper eller ved samarbeide med andre virksomheter, å forestå drift av dagligvareforretning og annen virksomhet beslektet med denne). Daglig leder: Siv Iren Egeberg

TDS TRANSPORT DOCUMENTS SERVICE AS (Utarbeide toll -og transportdokumenter til import og eksport, handel med kjøretøy, tilhenger og reservedeler, formidle ombygning av kjøretøy og annet som naturlig faller sammen med dette). Daglig leder: Christina Hochmuth

Horten

DATAKIOSKEN AS (Reparasjon og salg av datamaskiner for privat- og bedriftsmarkedet og annet som går inn under denne kategori). Daglig leder: Marte Frøyna

LITLE AS (Konsulent og rådgivingstjenester samt aktiviteter som naturlig står i forbindelse med dette, herunder investeringer og deltakelse i andre selskaper). Styrets leder: Leif Eugen Pedersen

RØREN OG GUNDERSEN AS (Service innen bil, hus, hage og alt som kommer naturlig under dette). Styrets leder: Simen Gundersen

TANNLEGEKLINIKKENE AS (Tannhelsetjenester. Forvaltning og videreutvikling av merkevaren og konseptet Tannlegeklinikkene, herunder investeringer i aksjer og verdipapirer for øvrig. Import og salg av utstyr og materialer til tannhelsetjenesten). Daglig leder: Svein Moland

LES OGSÅ: Slik sparer Jotun skipsfarten for millioner av kroner, samtidig som de får ned utslippene

Sande

OREBERG UTVIKLING AS (Kjøp, drift og utvikling av fast eiendom og det som står i forbindelse med dette). Daglig leder: Christian Johan Giswold