Gå til sidens hovedinnhold

17 nye selskaper startet i Vestfold

Artikkelen er over 4 år gammel

Det ble startet 17 nye aksjeselskaper i Vestfold i uke 31 ifølge Brønnøysundregistrene.

(Vestviken 24)

Sandefjord

BALKAN AS (Drift av pizza- og kebabrestaurant, herunder og delta i andre selskap

med lignende virksomhet). Daglig leder: Enver Polat

BGUR PARTNER AS (Drive investerings- og konsulentvirksomhet). Styreleder: Ben Guren

BJØRKLUNDS MUSKEL- OG TRENINGSTERAPI AS (Tilby klienter massasje, muskelterapi og personlig trening, dette for å bedre den enkelte klients funksjonsnivå. Selskapet skal også tilby kurs og opplæring innen ovennevnte felt, samt skreddersy treningsopplegg for enkeltklienter og grupper). Styreleder: Odd Håvard Bjørklund

LES OGSÅ: 19 nystartede selskaper i Vestfold

CHAA INVEST AS (Investering i andre selskaper og andre produkter/tjenester som
naturlig hører sammen med dette). Daglig leder: Christine Aartun

SKOLMAR 38 AS (Selskapets virksomhet er selv, gjennom hel- eller deleide selskaper, eller ved samarbeid med andre virksomheter å drive eiendomsforvaltning, herunder kjøp og salg av eiendom, oppføring av bygg og utleie, og annen virksomhet beslektet med denne). Daglig leder: Terje Gleditsch

SMART TRANSPORT AS (Transport av varer). Styreleder: Ken Raymond Stamper

Nøtterøy

BRUFF INVEST AS (Kjøp og salg av aksjer, aksjeeie og deltakelse i andre virksomheter
samt andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette. Selskapet
kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom). Styreleder: Truls Michael Bruflodt

GPS-HOLDING AS (Investere og delta som aksjonær, andelshaver eller på annen måte i selskaper med økonomisk formål). Styreleder: Peter Wilhelm Johansen

STOCKIT AS (Utvikling av fagsystemer). Daglig leder: Bård Kalbakk

VALLUNA AS (Selskapets virksomhet er investering i bedrifter og næringsvirksomhet og annet som naturlig faller sammen med dette). Styreleder: Per Øivind Syversen

Tønsberg

DEMETER EIENDOM AS (Investering i, utvikling av og utleie av fast eiendom. Formålet omfatter også varehandel og herunder eksport og import, konsulentvirksomhet og investerings- og plasseringsvirksomhet, herunder investering i aksjer og andre verdipapirer som deltakelse i selskap med lignende forhold som nevnt foran). Daglig leder: Anders Svartemyr Eggum

KOMPLETT ALTERNATIV HELSEKOST SHOP AS (Nettbasert salg av naturbasert helsekost og helsepreparater, velværeprodukter samt andre produkter som naturlig faller sammen med dette). Daglig leder: Kevin-Andre Hansen Svenske

LØBERGINVEST AS (Kjøp, salg og utleie av fast eiendom). Styreleder: Lars Mainor Fulsås Jacobsen

LES OGSÅ: 11 nystartede selskaper i Vestfold

Re

FASTFOOD NORGE AS (Kafe og restaurantdrift. Selskapet kan ved aksjetegning eller på annen måte delta i virksomheter innenfor beslektede områder). Daglig leder: Sven Erik Hatleskog

KLOPP VERKSTED AS (Handel med maskiner, utstyr og varer for landbruk og anleggsbransjen og dertil hørende virksomhet, samt verksteddrift. Investering og eierskap i aksjer og andeler samt deltakelse i andre selskaper). Daglig leder: Nils Oskar Kvasnes

Larvik

NOMANA AS (Design, produksjon og salg av suvenir, gave- og interiørprodukter. Selskapet skal også kunne delta i andre selskaper med lignende virksomhet). Styreleder: Vigdis Irene Moland

OCEAN AREA NETWORKS AS (Utvikling, drift og salg av løsninger innen tele-datakommunikasjon for den maritime sektor og virksomhet som naturlig hører dertil). Daglig leder: Tore Andreassen