Det er godt med sommer og ferie, det er godt pandemien trolig snart er over. Det er godt vi bor i Norge med et flott helsevesen og velferdsordninger som ivaretar de fleste av oss. Så er ikke dette tiden for å senke skuldrene eller hvile på tidligere politiske seire. Pandemien har vist oss våre sårbarheter, den har vist oss at vi kan ikke ta noe for gitt.

Krisen har blitt en forskjells krise og en likestillingskrise, ny politiske kamper må tas for trygge velferdsordninger og rettferdighet.

Koronapandemien har satt helsevesenet vårt under press, forsterket forskjellene mellom folk og gjort mange arbeidsledige. Samtidig har regjeringen holdt igjen på pengene til krisepakker for å redde vanlige jobber, samtidig som oljelobbyen har fått milliardbeløp. Pandemien har også hatt negative konsekvenser for likestillingen.

SV har jobbet og vil jobbe videre for en opprustning av intensivkapasiteten på sykehus, ha en storinnsats mot sosiale forskjeller og ha en mer demokratisk forankring av innskrenkende koronatiltak. SV vil:

  • Bygge ut intensivkapasiteten på sykehus.
  • Ha en større krisepakke for å sikre jobber.
  • Ha en krisepakke for barn og unge.
  • Bruke krisepakkene til å gjøre den norske økonomien mer grønn og mindre oljeavhengig.
  • Ha mer demokratisk kontroll over smittevernloven, blant annet ved at Stortinget kan etterprøve de mest inngripende og alvorlige tiltakene.
  • Styrke innsatsen for likestilling i etterkant av koronapandemien.