Gå til sidens hovedinnhold

– Ny pårørende-strategi for Horten kommune?

Hele- og omsorgstjenesten står overfor store oppgaver. Befolkningens alderssammensetning endres og kompleksiteten i oppgaveløsningen vil øke.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial, 19. oktober 2020. Spørsmål til leder hovedutvalg: Fra 2020 til 2040 vil antall innbyggere over 80 år fordobles og vi vil også se en relativ stor vekst i innbyggere som er 90 år og eldre.

Pårørendes omsorgsinnsats er av et betydelig omfang. Nye lovbestemmelser skal sikre at pårørende får en tydeligere plass i helse og omsorgstjenesten og sikre at pårørende blir møtt av offentlige tjenester som samarbeider med dem, veileder dem, støtter dem og gir avlasting ved behov.

For å muliggjøre en bærekraftig omsorgstjeneste er det derfor nødvendig å styrke samspillet mellom pårørende og den offentlige helse- og omsorgstjenesten. Dette kan gjøres ved å utarbeide en pårørende-strategi, for slik å skape en felles retning for pårørende-arbeidet i kommunen og bygge en kultur blant ansatte for å være imøtekommende. Ved å utvikle ansattes holdninger og kompetanse kan samarbeidet med brukere og pårørende bli en naturlig og uunnværlig del av tjenestebudet og bidra til å skape en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Regjeringen er opptatt av å gi landets pårørende en enklere og bedre hverdag og vil derfor legge fram en egen pårørende-strategi - og i mange kommuner jobbes det bevisst for å utarbeide egne pårørende-strategier, for slik å verdsette, hjelpe og nyttiggjøre seg pårørende-arbeidet som en viktig og nødvendig ressurs.

Derfor finner undertegnede det nødvendig å stille følgende spørsmål:

«Hva vil lederen for hovedutvalget for helse, omsorg og sosial gjøre for å bidra til at det legges fram sak og settes i gang en prosess for å utarbeide en lokal pårørende-strategi. I tråd med lokale behov og sentrale føringer som blant annet Helsedirektoratets pårørende-veileder av 2017, for slik å muliggjøre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, ved å styrke samspillet mellom pårørende og den offentlige helse- og omsorgstjenesten. Og slik ivareta pårørende som viktige støttespillere forbrukere og ansatte?»

Kommentarer til denne saken