Nortura brøt hygienerutinene, fikk strengt pålegg av Mattilsynet

Artikkelen er over 2 år gammel

Slakteriansatte beveget seg mellom rene og urene soner, uten å gjennomføre pålagte hygienetiltak.