Norge trenger mat – men Bjørge trenger kvalifiserte folk til å produsere den

Skjærgaarden Gartneri er en lokal virksomhet som i et normalår produserer god mat til deg og meg. Nå er det meste usikkert på gården.