– Som eks HOPP-sjef forventer vel elevene at du som rektor skal løpe til skolen?

– Ha, ha! Det blir nok noen som vil følge med på hvordan jeg kommer meg på jobb. Så, ja, det må bli noen løpeturer fra Sørbygata.

Sentral medspiller

Det var tre kvinner og tre menn som søkte rektorstillingen på Nordskogen skole. Like før høstferien ble det klart at Tommy Strøm Skjørberg (42) fra årsskiftet blir Terje Svaneviks etterfølger.

 

Skjørberg går fra stillingen som rådgiver i Horten kommunes skoleadministrasjon. For andre er han mer kjent som sentral medspiller i HOPP-prosjektet.

Da han kom til Horten kommune i 2006, hadde han undervist i matte, IKT og naturfag i Oslo-skolene i seks år.

Nå vil han søke seg tilbake til røttene, sier han. Med det mener han ikke sin barndomsby, Brønnøysund, men elevene og lærere.

LES OGSÅ: Seks vil bli rektor på Nordskogen skole - se lista her

Skolen skal bygges om

– Og da kommer du til en skole som skal totalrenoveres i 2020-21?

– Det er riktig, alle skolene har gjennomgått store ombygginger. Jeg har vært med, fra administrasjonens side. Sentrum. Åsgården, Granly. Jeg ser ikke på byggingen som en utfordring, men som en prosess som skal gjennomføres. Jeg er mer opptatt av innholdet i skolen. Menneskene som jobber der. Jeg ser fram til å bli kjent med de ansatte, med elevene og foresatte.

Det at han har vært med på å bygge opp skolestrukturen i Horten, at han er godt kjent med hva som har skjedd de siste 11 årene, ser han som en stor fordel.

– Jeg kjenner systemene, og trenger ikke bruke så mye tid på å sette meg inn rapporteringsrutinene. Jeg vil heller bruke tid på den pedagogiske utviklingen i skolen og bli ordentlig kjent med elevene, sier han. Samhandling og fellesskap er stikkord for hans visjoner for Nordskogen.

Stabile elevtall

– De andre barneskolene i sentrum har hatt en stor vekst i elevantallet. Har du gjort deg noen tanker om Nordskogen fram i tid?

– Nordskogen ligger, i likhet med Granly skole, i et område med mange eneboliger, noe som sikkert er attraktivt for barnefamilier, men om vi vil se den samme utviklingen, blir bare synsing. Vi kjenner bare tallene fem år fram i tid. De viser at Nordskogen har en jevn utvikling. Men det kan endre seg når skolen blir renovert.

LES OGSÅ: Fytterakker'n så spreke elever

– Kan skolen nå forvente at det blir mer HOPP på skolen, når du overtar?

– De hopper mye på Nordskogen allerede. Det er klasse 4A et bevis på, siden de ble kåret til Vestfolds tøffeste. Men jeg skal sørge for at det gode arbeidet blir videreført.