Anbefalingen om hva som skal skje med Nordskogen og Lillås er klar: – Vi ønsker ikke at dette blir noen kamp

Kommunens administrasjon har regnet på det. Det vil lønne seg økonomisk å gjøre de to barneskolene om til én, mener de. Men det er opp til politikerne å bestemme.