Dette gjelder den kanskje største saken av alle som er under oppseiling i vår vakre kommune. Mange, inkludert undertegnede er glade for at Kongsberg Gruppen satser på Horten. Vi har jo faktisk engang hjulpet dem godt i dårlige tider, og vi ser oss helt tilbake til årtusenskiftet, og det kan vi nå få lønn for.

Men spørsmålet er hvor det blir av reguleringsplanen for det de har tenkt å gjøre med våre arealer, veier og sjøfront. Etter planloven skal så store tiltak løses gjennom plan. Og en hovedgrunn til det er at alle i kommunen og flere til, skal kunne komme med innspill, og politikerne skal få seg forelagt godt opplyste plansaker gjennom utvalgs og kommunestyrebehandlinger. Det er dette loven er laget for. (og ikke for at viktige saker for byen skal løses gjennom dispensasjoner ).

Dette plankravet kommer tydelig fram av selve formålsparagrafen i plan og bygningsloven (pbl 1-1) og saksbehandlingene er nøye beskrevet i kapittel 12.

For flere måneder siden skrev min navnebror Geir Lenes dette i et leserinnlegg, klart og tydelig, og i mandagens avis har Norges Miljøvernforbund etterspurt saken, som er en av de organisasjonene som har lovmessig rett til å uttale seg. Hvis såfremt loven følges slik at alle blir kjent med hva som foregår.

I stedet opplever vi at vår administrasjon sporadisk står fram i avisa som «byplanleggere» og peker ut hvor veien skal gå…. Og at vi kanskje må lage en ny bro i verneområdet så vi ikke blir våte på beina i en krise.

Nok er nok, vi som bor i denne byen og er opptatt av hvordan den skal bli i framtida, venter på en reguleringssak! - og det er ikke fordi vi er imot at Kongsberg Gruppen kommer og bygger noe stort. Vi vil bare at alle interesser skal få en sjanse til å bli hørt, slik vi har krav på.