Det er veldig lett å bare si nei, uten å ta inn over seg at noen har tenkt mye på ideene om noe nytt. Mange prosjekter som lanseres er gjennomtenkte, initiativtakerne har lagt ned tid, energi og penger på å finne frem løsninger som i all hovedsak skal bidra til utvikling, til vekst, til økt attraktivitet, i tillegg til at investorene selvsagt ønsker å tjene penger.

LES OGSÅ (+): Foreløpig er det kun «prat», ingen avtale om nytt hotell på KJV: – Vi venter på en formell henvendelse

Vi er ikke alle like, og vi må jo selvsagt ikke like alt som foreslås. Likevel er det direkte leit, og kanskje til og med skadelig, at det ikke brukes mer tid på å sette seg inn i planene før de totalslaktes. «Det er for høyt, for langt, for stygt, for fancy, for moderne, for kjedelig, – og selvsagt ikke nødvendig.» Alt dette er det mange som mener, mange som vet, uten å ha satt seg inn i hva som faktisk foreslås. Det er litt trist.

Det er trist fordi vi faktisk er helt avhengig av at «noen» vil utvikle Horten videre. Det Horten vi ser i dag er, uansett hva vi gjør, i forandring og dagens (eller gårsdagens om du vil) løsninger vil ikke alltid være verken gode eller bærekraftige. Uten å sikre at nye innbyggere flytter til Horten, at noen av alle de unge flotte studentene Horten har «lånt bort» til «storbyene» i inn- og utland, kommer tilbake vil Horten forgubbes. Vi vil rett og slett bli stadig flere godt voksne.

Det er ikke feil at mange lever gode, og lange liv. Vi skal omfavne alle de som har lagt ned mye innsats for å sikre at Horten er det Horten vi har, selv om Horten altså uansett må videreutvikles. Mange eldre har bidratt både med sin arbeidsinnsats, sine skattepenger, med å sette nye hortensere til live, og i frivillig arbeid. Vi har mye å takke mange for. Likevel er det flere sider av samme sak, når befolkningen eldes. En ting er perspektivene med helse- og oppfølging, en annen ting er at det gjør noe med skatteinntektene. En nedgang av det siste og en økning av det første vil utfordre velferden vi har vendt oss til.

LES OGSÅ (+): Næringslivsloggen: Oscars Restaurant gjør endringer i styret

Det vil rett og slett gi oss store utfordringer. Derfor er det viktigere enn mange ser ut til å ville ta inn over seg at vi legger til rette for nye innbyggere, for at vårt flotte næringsliv kan opprettholde sin drift her – gjerne vokse, skape nye arbeidsplasser. Dersom vi ikke gjør det, så vil vi miste attraksjonskraft, noe som vil bidra til en negativ spiral. Dersom det går dårligere i næringslivet og kommunen får inn mindre skatt, vil dette gå ut over handelsnæringen, kulturlivet, idretten og utelivsbransjen. Den negative spiralen vil være selvforsterkende. Ny statistikk viser at det i Horten har vært en befolkningsnedgang og det forsterker dessverre alvoret i situasjonen.

Noen later til å tro at dette kan løses med å kreve inn mer skatt. Det er feil. Selv om vi har landets tøffeste næringsliv og vi jevnt over har høy utdannelse (ja vi figurerer høyt på disse statistikkene,) så er vi blant de kommunene som har lavest skatteinngang. I tillegg har vi mange som er avhengig av offentlig stønad. En kommune som har en demografi som Horten, har ikke veldig mange som kan skatte veldig mye mer. Det er derfor feil at våre fremtidige utfordringer kan løses med å kreve inn mer skatt.

Vi skulle ønske at langt flere engasjerer seg når prosjekter og ideer lanseres. Vi er nemlig overbevist om at det er mange som heier på investorer og utviklere, selv om kommentarfeltene ofte viser noe annet. Vi mener, som sagt, ikke at alle må like alt som foreslås. Likevel ville det være en fordel om vi brukte mer tid på å eventuelt forbedre de forslagene som lanseres fremfor bare å si nei. Det ville være en fordel om investorer fikk en følelse av at de ER velkommen i Horten, og at de dermed bidrar til nødvendig vekst.

Det ville være en fordel om Horten stolt kunne si at vi er FOR, selv om vi ikke er for akkurat det du foreslo i første runde – men la oss se om vi sammen kan få det til i runde nummer to. En åpen saklig debatt om fornying av Horten bør alle hilse velkommen, fordi det er nødvendig.

LES OGSÅ (+): Disse ventilasjonsrørene bekymrer naboene: – Det har ikke vært en knirkefri prosess