NHO: –Vestfold-bedriftene er usikre på fremtiden

Vestfold-bedriftene er mer bekymret for fremtiden enn tidligere.