Det var utrolig overraskende og nærmest provoserende å lese fredagens Gjengangeren, 24.06.22, vedrørende et enstemmig vedtak i kommunestyret der de vil å tilrane seg eiendomsretten over en parsell på cirka 160 kvadratmeter som beboerne i Knarrestien igjennom 40 år har påkostet og opparbeidet til en lekeplass for våre barn og barnebarn, og som nå skal fjernes for å bygge en mindre bolig der.

Les mer om saken her (+)

Lekeplassen er jo en oase i vårt nærmiljø som mine barn/barnebarn har benyttet til stor glede og som våre politikere nå vil rasere. Jeg er sikker på at flere av de barnefamiliene som har etablert seg i Knarrestien også vektla nærheten til lekeplassen som viktig for valget av bosted. Har selv to barnebarn på 3 og 4 år som koser seg på lekeplassen når de er på besøk.

Et vedtak som oppfattes som helt utrolig for alle oss som bor i Knarrestien og forbannelsen er stor, meget stor. Sameiet i Knarrestien som består av 19 eneboliger eier veien som går i mellom og har trodd at denne mindre parsellen var en del av dette eierskapet. Uansett vil jeg hevde at kommunen ikke lenger har eiendomsrett over denne parsellen, og at den tilhører sameiet i Knarrestien etter 40 år.

Politikernes vedtak må anses som ugyldig. Dette er Hortens mest fortettede boligområde som kommunene nå ytterligere ønsker å fortette ved å legge ut flere tomter og nå også plassere en mindre boenhet midt inne i dette boområde. Området er så fortettet, veien smal og om vinteren er det problemer med brøyting for å få snøen unna, og da benyttes denne parsellen som en viktig plass for å legge snøen.

Har noen av disse politikere eller kommunens administrasjon noen gang vært i Knarrestien, de vet kanskje ikke hvor det er? Det blir nærmest patetisk å lese kommunalsjefen sin forsvarstale med bortforklaringer av sitt administrative arbeid. Han kupper nærmest de demokratiske prosesser og lokalmiljøets påvirkningsmuligheter, han snur dette fullstendig på hodet og forleder politikerne til å fatte et vedtak nærmest i «hemmelighet» som han senere kan gjemme seg bak overfor befolkningen.

Når han nå sier at de i etterkant vil sikre gode medvirkningsprosesser, så er det bare tullball og vås spør du meg, hva slags medvirkning og påvirkning vil vi kunne ha for noe som allerede er vedtatt? Spill for galleriet. Hvordan kan våre politikere enstemmig vedta noe der medvirkning er totalt fraværende og har de fatte vedtak på sviktende grunnlag?

Kommunen jobber og forholder seg jo til reguleringsplaner i fra 1979 som ikke stemmer med virkeligheten og slik dette boligområdet er utviklet. Dette er nok en sak der vår lokalpolitikere overkjører et nærmiljø, dette er for oss som bor i Knarrestien nærmest som et politisk overgrep av både voksne og våre barn. Jeg er sikker på at beboerne i Knarrestien ikke vil sitte stille og la seg bli overkjørt på denne måten, handlinger vil komme.

Politikerne som fattet vedtaket vil sikkert bli strøket av valglistene ved neste valg, hvis beboerne overhodet ser nødvendigheten av å stemme.

Dette er heller ingen god omdømmebygging av byen, Horten love og at Horten er en dritfin by å bo i blir bare klisjeer uten realiteter. Vis din støtte og mostand og bli med på underskriftslista på Minsak.no , gå inn på denne trykk på Tilbake til saken og nederst på denne siden kan man signere. Nye overgrep vil lett kunne komme i byen vår og neste gang kan det være i ditt nærmiljø.