I Gjengangeren 13.04.22 hadde Høyres gruppeleder Niklas Cederby og kommunestyre representantene Trine Aakermann og Stian Hauenschild et innlegg angående Biltemas ønske om å få bygge på Strøm-tomta.

Les innlegget fra Høyre her

Disse Høyre-politikerne mener at arbeidsplasser er viktigere enn å verne om matjorda i kommunen.

Dette sier mye om Høyres verdisyn.

Personlig blir jeg ganske skremt av en slik holdning til miljøvern. Spesielt nå, med tanke på dagens situasjon, ikke bare her i Horten, men for hele Moder Jords matproduksjon. Det skal aldri lønne seg å bli lokket med arbeidsplasser på bekostning av landenes matjord!

Vi kan ikke ha det slik i framtida, at en ikke har mat å sette på borde, fordi vi har nedbygget matjorda.

Visst trenger vi forskjellige industri og arbeidsplasser, men ikke for en hver pris, ei heller hvor som helst.

Det er derfor helt nødvendig at politikere både forstår og tar sitt ansvar, slik at vi ikke skusler bort livsgrunnlaget vårt.

Ingen kan enbart leve av industri, derfor må vi alle gjøre vårt, for å bli så selvforsynte som mulig.

En annen ting som jeg savner, og er bekymret for i denne saken, er faren for den økende trafikken som naturlig nok vil komme i kjølvannet av en etablering av Biltema på Strømtomta. De har signalisert at de kun vil bygge mellom Granly barneskole og Borre Golfbane.

Men la oss ta for oss noen av de som direkte blir negativt berørt av deres ønske:

1. De som skal til Bore Golfbane.

2. De som bor i det nye boligfeltet ved Golfkroa.

3. De som går tur til Semb Hovedgård for å oppleve alle hestene som går å beiter på jordene. Noe som

både store og små har glede av å betrakte. Skolebarna har også dette som et naturlig turområde.

4. Ikke å forglemme alle turgåerne som bruker denne veien til det flotte utfartsstedet til DNT på

Knudsrød, som ligger vakkert til ved enden av Borrevannet.

Alle disse må i verste fall, dele den smale Eskebekkveien isammen med trafikken inn til Biltema!

Så om Biltema eventuelt takker nei til en tomt på Skoppum, får det faktisk bli deres problem.

Horten har på ingen måte et behov for Biltema, for vi har forretninger som allerede fører mange av de samme varene.

En tidligere miljøvernminister for Ap - Sissel Rønbeck - sa engang noe som festet seg hos meg for alltid:

Naturen greier seg godt uten mennesker, men menneskene greier seg ikke uten naturen.

Tenk at så få ord, kan få sagt så mye riktig og viktig!