Flere tusen i Horten kan bli rammet av NAV-endringen. Gjelder det deg?

I disse tider jobbes det med hvordan NAV organiserer sine hjelpetilbud i Vestfold og Telemark. Et alternativ kan være at alt flyttes til Skien.