Må sette inn tiltak: – Stormflo og stadig uvær graver ut KJV

Store trær faller i vindkulene. Høy vannstand, store bølger og mye nedbør tærer på landskapet i sjøkanten. Tiltak er helt nødvendig.