Det melder Kystverket.

– Kystverket har mobilisert kystvaktfartøyet KV «Nornen» som nå forsøker å samle opp olje ved hjelp av lettbåt og en absorberende lense, opplyser de.

Kilden til utslippet er foreløpig ukjent.

Avslutter operasjonen

Stig Nordaas, vaktleder i beredskapssenteret mot akutt forurensning i Kystverket, forteller at det først ble observert en oljestripe som var én mteer bred og 200 meter lang, mellom Jæløya og Horten.

På grunn av tåket har ikke Kystverket hatt mulighet til å få oversikt over omfanget fra fly. Man har klart å fange opp noe av oljen med oppsamlingslenser da det var stille sjø, men arbeidet har blitt vanskelig etter at sjøen nå er oppstykket.

– Oljestripen har brutt opp, og vi sliter nå med å finne olje det er mulig å aksjonere på i det hele tatt. Operasjonen blir nå avsluttet, sier Nordaas litt før klokka 15.30.

Naturen rydder opp

Vaktlederen fortelle at olje sprer seg fort utover i sjøen, og at det ofte ser verre ut enn det er, fordi det ligger tynt i overflaten. Han antar at det i dette tilfellet ikke er snakk om så store mengder, men kan ikke være helt sikker.

Oljen kan ha kommet fra et fartøy, men det kan like gjerne ha kommet fra land og ha drevet utover med strømmen.

– Jeg antar at dette ikke vil få konsekvenser for omgivelsene. Naturen har en egen evne til å håndtere slike små konsentrasjoner i sjøen. Men vi sjekker fortsatt Jæløya, så det ikke blir strandpåslag der, sier han.