Høyre mener at ordningen med et nasjonalt fritidskort til alle barn må gjøres permanent.

Det er sterkt beklagelig at en regjering som skulle sette «vanlige folk» først, velger å skrote denne ordningen helt.

På Støres vakt stoppes muligheten som denne ordningen gir barn, slik at de kan gis muligheten til å velge hva slags fritidsaktivitet de selv ønsker å drive med.

Hvordan kan politikerne tro at vi fortjener tillit hos oppvoksende generasjoner, når vi fratar dem muligheten til å være en del av fellesskapet gjennom å delta i den organiserte idretten.

Avviklingen av ordningen med fritidskort er en bremsekloss i integrerings- og inkluderingsarbeidet, samtidig som det er med på å forsterke utenforskap hos barn og unge.

Fritidskortet er et tydelig budskap til alle barn om at retten til fritid står sterkt, uansett hva de velger å gjøre. Dette må sittende regjeringen snart anerkjenne.

Lytt til idretten, kulturen og de unge, som mener at fritidskortordningen må styrkes og ikke skrotes.