Det er en problemstilling jeg ble klar over, når min sønn skulle søke videregåendeskole.

Elever med lavere snitt, kan risikere å få en reisevei på opptil 2 timer. Og kanskje noe av det viktigste, de mister nærmiljøet med venner og tryggheten dette gir.

Da alle nabokommuner regnes som nærskole, må de gå på en skole i en annen kommune. Har også hørt at man ønsker å fjerne nærskoleprinsippet, noe som høres helt absurd ut.

Nærskoleprinsippet bør jo heller styrkes og forbedres. Det at elever har et lavere snitt, kan skyldes mange faktorer. Tenker at disse tre hovedkategoriene, dekker ganske mye.

- Har utfordringer med teoretisk læring.

- Motivasjon

- Ytre påvirkninger

Det er mulig det er jeg som ikke har forstått den positive virkningen lang reisevei, det å ikke gå på skole med venner i sitt eget nærmiljø vil ha på disse elevene. Håper noen kan forklare meg dette.

Etter min mening, vil lang reisevei og å bli tatt ut av sitt nærmiljø med venner kunne gi større risiko for utenforskap, høyere belastning, mindre trivsel og deretter føre til frafall sosiale forskjeller og dårligere psykisk helse.