De to ble dømt for befatning med henholdsvis 5,2 kilo hasj og 3,7 kilo hasj.

Førstnevnte, en mann på 54 år, ble også dømt for befatning med rundt 1,2 kilo amfetamin, mens den andre, en 32-åring, er dømt for i utgangspunktet å ha vært i befatning med rundt ett kilo amfetamin.

Retten ga ham imidlertid straffereduksjon, da de viste seg at rundt halvparten at kvantumet viste seg å være det retten kaller «bøff». Innholdet i pakken han fikk en kurér, også han fra Horten, til å hente, viste seg å inneholde melkesjokolade og sukkervann. Det ble betalt 90.000 kroner for innholdet.

LES OGSÅ: Marihuana-smuglerne tilfeldig tatt i rutinekontroll

Begge to er dømt for en rekke overtredelser av straffelovens § 162, samt § 62 i samme lov (gjentakelse av straffbare handlinger). Duoen, som samarbeidet om kjøp og salg av narkotika, erkjente begge straffskyld for samtlige forhold de ble tiltalt for, med noe korrigeringer av kvantum ved et par tilfeller.

Gamle kjenninger

Begge mennene er såkalte kjenninger av politiet og har begge vært dømt for narkotikaforbrytelser tidligere. Retten legger til grunn at den eldste av de to drev narkotikaomsetning lokalt og at han etter hvert hadde opparbeidet seg gjeld til sine narkoleverandører, blant annet fordi han ikke fikk inn tilstrekkelig penger for stoff han hadde kjøpt på krita.

LES OGSÅ: Nykirke-låve var lager for smuglervarer

Derfor ble han angivelig presset til å stadig handle mer stoff. For å «få unna» alt stoffet kontaktet han sin tidligere svigersønn. Han kjente til at svigersønnen for flere år siden hadde drevet med salg av narko, og ba om hjelp til å komme ut av situasjonen.

Yngstemannen lot seg friste, og var mannen som etter hvert tok imot bestillinger og som besørget innkreving av penger, samt holdt orden på regnskapet. Han tok også imot og formidlet beskjeder om levering og betaling.

LES OGSÅ: «Jeg tilstår alt, vær så snill å gi meg en ny sjanse»

De to var temmelig aktive på narkofronten over en relativt kort periode. Forholdene de er dømt for, startet sommeren 2013 og det siste forholdet dateres januar 2014.

Strafferabatter

Den eldste av de to ble av retten dømt til fengsel i tre år, hvorav ett år ble gjort betinget med en prøvetid på tre år. Dette med en fellesstraff for en betinget del av et forhold han ble dømt for i 2012, med fradrag av 16 dager i varetekt. Han ble også dømt for en såkalt utbytteinndraging på 150.000 kroner, samt til saksomkostninger etter rettens skjønn.

Den yngste ble dømt til fengsel i to år og fem måneder hvorav ett år ble gjort betingen med en prøvetid på to år, med varetektsfradrag på 38 dager. Også han ble dømt til utbytteinndraging på 150.000 kroner, og til å betale saksomkostninger etter rettens skjønn.

Selv om det forelå bevisførsel i form av blant annet kommunikasjonskontroll (telefonavlytting og overvåking av sms-trafikk), fikk begge de dømte strafferabatt for erkjennelse og tilståelse, samt for at saken er blitt gammel. Retten ser det også som positivt at eldstemann legger opp til rehabilitering.

Kuréren, en 49-årig hortenser, som leverte melkesjokoladen og sukkervannet, ble dømt i samme sak. Han ble dømt for befatning med rundt ett kilo amfetamin, men fikk reduksjon fordi omkring halvparten altså viste seg å være noe helt annet.

Retten tok hensyn til at 49-åringen ikke var hovedperson, men «bare» kurér og at saken er blitt gammel. Retten fant samfunnsstraff på 420 timer som passende. Sammen med samfunnsstraffdommen ble han idømt 60 dager i fengsel, som er ferdig sonet gjennom samfunnsstraff.