Gå til sidens hovedinnhold

– Partnerskap med næringslivet og høyskolen er nødvendig for et grønt skifte

Artikkelen er over 3 år gammel

Ordfører Are Karlsen er positiv til å gå i dialog med det lokale næringslivet og høyskolen om et partnerskap for å gjennomføre det grønne skiftet i Horten.

Svein-Erik Figved i Miljøpartiet de Grønne vil ta initiativ til en dialog med næringslivet i Horten og Høgskolen Sørøst-Norge om et mulig samarbeid omkring grønn omstilling i Horten. Han ønsker å se på mulighetene til å etablere et offentlig-privat partnerskap à la den modellen som er gjennomført i Sønderborg. I en interpellasjon i kommunestyret spurte han ordfører Are Karlsen om han vil legge fram en politisk sak om dette.

LES OGSÅ: Eiendomsmekler Merethe Andreassen: – Tungt å selge sentrumsnære leiligheter som mangler parkeringsplass 

Spennende tanke

Ordføreren er enig i at det var en spennende næringsfrokost om grønt skifte. Det var interessant å høre om positive resultater fra det omfattende prosjektet som var gjennomført i Sønderborg. Innen natur og miljø i kommuneplanens samfunnsdel er et av hovedmålene at lokalsamfunnet skal ta et globalt klimaansvar. En av kommunens strategier er å stimulere næringsliv og innbyggere til å redusere sine klimagassutslipp.

LES OGSÅ: Søker samlingssted for grønne ideer 

Kartlegge tiltak

Administrasjonen er i oppstartfasen med rullering av kommunens klima- og energiplan. Planen skal utarbeides som en kommunedelplan og planprogrammet skal behandles politisk i førstkommende møterunde. Dette er en god anledning til å ta initiativ til kontakt med næringsliv og industri for å kartlegge mulige tiltak, og til å legge til rette for samarbeid mellom private aktører og kommunen, mener ordfører Are Karlsen.

Invitert til medvirkning

Han la til at næringsfrokosten ble arrangert for å gi næringslivet og kommunen inspirasjon og ideer til muligheter som det grønne skiftet gir til samarbeid og vekst. Belyste temaer og innspill fra gruppearbeidene vil inngå i arbeidet med rulleringen av klima- og energiplanen. Næringslivet vil bli invitert til medvirkning i prosessen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.