Johnny Christiansen anker konkurskarantenen

Forretningsmannen Johnny Christiansen (64) aksepterer ikke konkurskarantenen han ble ilagt av Bergen tingrett, og har anket straffen på to år.