(Østlands-Posten)

Så langt i år har Innovasjon Norge tildelt 37 millioner kroner til ulike bedrifter i Vestfold. I tillegg har også 40 millioner kroner også blitt gitt i lån.

Det er innen kategorien «faglig, vitenskaplig og teknisk tjeneste» som har fått den største delen av pengesekken.

(Du kan se hele listen over alle i Vestfold som har fått penger i år lenger ned i saken.)

Så langt i 2017 har bedrifter i Norge fått 1.617 millioner kroner i tilskudd og 2.987 millioner kroner i lån. I løpet av hele 2016 ble det gitt henholdsvis 66 millioner kroner i tilskudd og 47 millioner kroner i lån til Vestfold-bedrifter. Da var det kategorien industri som var «vinneren».

Det er en rekke ulike støtteordninger man kan benytte seg av, enten som gründer eller etablert bedrift. Innovasjon Norge eies av Nærings- og fiskeridepartementet og fylkeskommunene, med henholdsvis 51 og 49 prosent.