Nykirke kan slappe av – Politikerne vil hindre at stedet blir ødelagt

Rundkjøringer og tungtransport vil ødelegge hele Nykirke. Ordfører Are Karlsen garanterer et politisk flertall mot planene om ny atkomst til godsterminalen.