Og nå i det siste også langs veien opp til nedlagte Glenne Autismesenter. Det gjentar seg overalt med en del hogst av store og små trær og kvisting.

Les også (+): Derfor hogger de trær ved Adalstjern

Langs kanalen ser du det samme! Det som slår meg er at alt bare ligger der henslengt rund om. Flere steder har eldre trær blåst ned på grunn av vinden og morkne stammer. Det er ikke noe vakkert syn!

Går du du langs stien mot Bakkenteigen ser du det samme, særlig nærmest Bakkenteigen. Paller og bølgeblikk og kvisthauger ser du bare ligger der. Området rundt selve Adalstjern er et vernet område og folk liker å går turer dit. Også der er det mye av det samme. Ett infoskilt ved tjernet sier at pågår arbeider og er visstnok ikke avsluttet før januar / februar.

Det er de som sier at jeg bare må være tålmodig, for om 30 til 40 år vil alt være mer eller mindre borte på grunn av at det råtner bort, synker sammen og ny vegetasjon vil legge seg over det. I tidens løp så gjør det vel det.

Men man snakker i dag så mye om naturvern. Hva betyr så det? Er det ikke meningen at når vi vandrer i skogen skal det være pent også der? Når vi er ute i naturen skal vi trives enten vi er på stranda eller i skogen eller på fjellet! Vi skal ikke gremmes over alt som bare ligger der.

Så: Når man arbeider i skogen med hugst og rydning er det da ikke mulig å ha med seg en traktor med klo og motorsag for å samle opp stokker på bestemte steder for så kappe, kløyve og transportere dem til egnet sted? Kvist og mindre stokker kan enkelt dras gjennom en flisemaskin?

Man snakker også om skogpleie og naturvern. Hva menes med det? Jeg bare spør og håper på refleksjoner…

Les også (+): Skiløpet Kenneth skal gå er 25 kilometer langt: – Det er cirka 24 for mye, det