Først vil jeg presisere at Høyre har stor tro på Portalbygget og at aktørene skal fylle bygget med aktivitet. Dette er et prosjekt vi har støttet hele veien. At ordfører gir uttrykk for at Høyre ikke har tro på utviklerne oppfattes bare som merkelig. Det skal være klart!

Les innlegget fra Are Karlsen her

For det andre. Når Gjengangeren spør undertegnede om kommunens interesser, så nevnte jeg en idé om å flytte biblioteket til Portalbygget. Dette ville kunne gi moderne lokaler tilpasset et fremtidsrettet bibliotek. Jeg eksemplifiserte med Deichmanske i Oslo og bibliotekene i Tønsberg og Bodø. Jeg synes disse bibliotekene er svært attraktive kulturbygg i hver sin by. Ordfører kan ikke mene at de andre partiene ikke skal kunne fremme konstruktive ideer i denne kommunen, uten å bli møtt med overraskelse og skepsis?

Vi kommer opp med en idé om et nytt og fremtidsrettet bibliotek. Vi registrerer ordførers motstand mot vår idé, i det vi mener kan være en positiv fremtidig utvikling i Horten.

For det tredje. Vi nevner et mulig behov for å utvide antall kontorplasser ved rådhuset, og eventuelt benytte dagens bibliotek til dette. Også her møter vi motstand fra ordfører. Han ønsker å effektivisere arbeidsmåter og arealbruk. Sett i lyset av koronapandemien, der vi i fremtiden ikke kommer til å sitte like tett sammen, vil det utløse behov for mer areal. Ikke mindre areal som ordfører tar til orde for.

Ordfører kan jo ta en tur rundt på rådhuset og spørre de ansatte hvor mange, sett effektene av koronapandemien, som ønsker seg å effektivisere arbeidsmåter og arealbruk med mer permanent hjemmekontor. Ser vi også at flere kommunalt ansatte i dag har kontorplass i HAC-bygget, som skal avvikles, så mener vi at en samlokalisering rundt rådhuset hadde vært fornuftig.

For det fjerde. Ordfører kritiserer Høyre for at leie av nye lokaler med høy standard vil gi oss økte utgifter, noe som medfører at vi må redusere omfanget av andre tjenester. Istedenfor å kritisere Høyre for å komme med konstruktive ideer til en fremtidig utvikling, burde ordfører heller fortelle Hortens innbyggere hva Arbeiderpartiet og samarbeidspartienes politikk egentlig betyr for folk flest.