Kjære politikere, storting og regjering.

Dere hevder at lærere har et av Norges viktigste yrker. Kanskje det aller viktigste. Det er en viktig oppgave å gjøre barn og unge klare for voksenlivet. Det er med ærefrykt vi går løs på oppgaven, med hver ny klasse og hver ny elev. Vi strekker oss langt og lenger enn langt for elevene våre. Men lovordene vi mottar står ikke i forhold til lønn og arbeidsforhold. Hvorfor er det slik?

I koronaen har lærere mottatt gode ord og applaus. Vi lever lenge på dette, men vi har også regninger og lån vi må betale, og vi må sette mat på bordet. Gode ord og applaus holder ikke.

En gang var læreryrket et verdsatt og godt betalt yrke. Barn ble nok satt større pris på før, for lærere har hatt reallønnsnedgang i 3 av de fem siste lønnsoppgjørene. Inkludert dette i 4 av de 5 siste. Kan dere være bekjent av dette? Vi ligger minst 50 000,- under sammenlignbare grupper. Hvorfor er barn og unge så lite verdsatt i dagens Norge at de som arbeider med å gjøre dem til gagns mennesker lønnes så dårlig? Søkningen til lærerutdanningene stuper. Hvordan kan dere tro at unge mennesker vil utdanne seg til lærere med lønnsutviklingen lærerne har?

I tillegg til lav lønnsøkning kommer frustrasjonen over manglende smittevern og stadige endringer i pandemien. Koronaen krever mye overtidsarbeid. Dette vil ikke KS betale for. Bonusutbetalinger kan vi se langt etter. Ingen har funnet det nødvendig å korrigere dette, og dere mener derfor tydeligvis at dette er som seg hør og bør. Er ikke innsatsen vår for barn og unge mer verdt?

Dere hevder å ha sympati med oss og å være imponert over innsatsen vår.

Kjære politikere, storting og regjering – når skal vi få mer enn tamme ord og klam hyllest? Når er det vår tur? Hvorfor unner dere ikke oss som har valgt å ta oss av barn og unge bedre lønn og arbeidsvilkår? Det er vår tur nå!

Med hilsen frustrert og sint lektor som elsker jobben sin, men som allikevel vurderer å bytte til en tryggere og bedre betalt jobb.