Gå til sidens hovedinnhold

Nå vil Camilla ha dine innspill: – Vi har vært flinke, men kan alltid bli litt flinkere

Du kan ha stor medvirkning til hvordan kommunen skal kunne ta kloke valg ovenfor naturen vår, samtidig som vi videreutvikler byens arealer.

Forslaget til planprogram for kommunedelplan for bevaring og økning av arts- og naturmangfold er nå ute på høring. Det betyr fritt fram for å komme med innspill.

– Tidligere har vi fått veldig gode innspill fra innbyggerne som gjerne har hatt noen form for kunnskap som er relevant. Det fører til at man kan ha en ganske bred medvirkning i utarbeidelsen av selve planen, sier miljørådgiver i Horten kommune, Camilla F. Pettersen.

LES OGSÅ: Her mener Figved det er for lite engasjement blant politikerne: – Dette er noe hele Horten er tjent med

Bidra til kloke valg

Formålet med planen er i all hovedsak å samle og vise fram eksisterende kunnskap og bygge ny kunnskap om art- og naturmangfoldet i Horten kommune. I tillegg til å foreslå tiltak som kan bidra til bevaring og økning av naturmangfoldet. Planen skal også fungere som kunnskapsgrunnlag til arealplanlegging og byggesaksbehandling.

– I 2019 ble det vedtatt at vi har en klima- og naturkrise i Horten. Kommunestyret ønsket også å gjøre noe med det, derfor bestilte de en plan, sier Pettersen.

Kommunedelplanen skal gjøre naturinformasjon mer tilgjengelig for allmennheten og forvaltningen selv, samt forenkle saksbehandlingen og skape mer forutsigbarhet for publikum.

– Målet er å sette mer fokus på naturen i Horten kommune og å skape motivasjon til å ta vare på naturverdiene som vi har i områdene våre.

– Kommunedelplanen skal fungere som et verktøy og en del av kunnskapsgrunnlaget for å kunne ta kloke valg rundt de områdene vi har i kommunen, og hvordan vi best mulig kan ivareta og øke naturmangfoldet, samtidig som vi utvikler kommunen vår, forklarer Pettersen.

LES OGSÅ: Sondre gir seg: – Jeg har mistet gnisten

Sjeldne arter i Horten

– Vi har flere sjeldne arter i kommunen vår, som vi må sørge for å ta vare på i best mulig grad. For eksempel Tordenskioldeika, som er av typen hul eik.

Eiketrær som har en diameter på minst 63 cm eller en omkrets på minst to meter målt i brysthøyde regnes som hule eiker og er beskyttet etter forskrift om utvalgte naturtyper i medhold av naturmangfoldloven. De hule eikene er en viktig del av vår naturarv og er noen av de største levende organismene vi har i distriktet. Det antas at 1 500 arter er knyttet til eiketrær i Skandiva, så eikene er viktige for naturmangfoldet.

– Denne er målt til å være 13 meter og 15 cm i omkrets ved foten av treet, og 11,50 meter ved brysthøyde, som trolig gjør den til den største hule eika som finnes i Norge, forteller hun.

(Artikkelen fortsetter etter bildet)

I sommer ble det også oppdaget flere nye arter av insekter i Horten, som er funnet i svært få områder ellers i landet. Flere av disse knytter seg til hule eiker.

– Blant annet ble det funnet en bille av typen kortvinge, som heter Quedius dilatatus. Den var ikke registrert i Norge før den ble funnet her i sommer. Den rydder på en måte opp i naturen, ettersom den lever av døde egg og larver fra geithamsen, forteller Pettersen.

– Det er sannsynlig at vi bor i en av de kommunene med rikest naturmangfold med viktige innslag av trua arter. Det er en viktig grunn til å ta vare på naturen videre. Vi har vært flinke, men kan alltid bli litt flinkere, sier hun.

LES OGSÅ: Håper å bli ferdig i 2021: – Jeg tror dette er spennende for mange

Ikke alle arter er ønsket

Men noen av artene som har spredd seg i kommunen vår, ønsker vi ikke å ha her. Blant annet rynkerosen, som man kan finne en stor busk av i Kjølhalsstien.

– Det er en fremmed plante som i mange områder skader andre arter som lever naturlig på stedet. Problemet med enkelte fremmede arter er at de brer seg utover og fortrenger stedegne arter, sier hun.

– Fjerning av rynkeroser krever mye arbeide. Alt av røtter må man sørge for at ikke blir liggende igjen i bakken. Man må ha en langsiktig plan dersom man vil bekjempe fremmede plantearter med stor risiko, legger hun til.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.