Helt siden pandemien var i sin spede start har nyhetsmedier nasjonalt og lokalt meldt om smitteutviklingen for korona. I starten var det store oppslag for de første tilfellene.

Utover i 2022 nådde pandemien en foreløpig topp med spredningen av den såkalte omikron-varianten, som allerede rundt juletider begynte å spre seg i Norge, og som i starten ble regnet for å være ekstremt smittsom. Nå viser det seg at omikron er mindre smittsom enn først antatt. Likevel er det svært mange som i løpet av årets første måneder har rukket å bli smittet.

På landsbasis er det 1.390.035 smittetilfeller hittil i pandemien – det vil si litt over 25 prosent. Prosentandelen i Horten er betydelig høyere, med 37 prosent.

Men nå er det slutt på daglige oppdateringer om nasjonale smittetall fra NTBs side.

Misvisende tall

Det begrunner de med det er grunn til å tro at smittetallene nå er veldig underrapportert. Dermed har de ikke lenger like stor relevans. Særlig etter at FHI sluttet å telle med alle hjemmetestene, har tallene vært veldig misvisende.

LES OGSÅ: I årevis har pasienter betalt for mye for viktige undersøkelser – det fikk Thomas fra Horten til å reagere

I Horten kommune var det i en periode slik at man ikke fikk rapporter om antall positive PCR-prøver, altså koronatester som ble analysert på laboratorium. Til gjengjeld hadde de oversikt over alle som selv rapporterte inn positive hjemmetester. Nå er det igjen slik at kommunen melder om både positive hjemmetester og PCR-tester.

Toppen er passert

Onsdag 23. mars var det 70 nye smittetilfeller i Horten. Det er et hopp opp fra dagen i forveien, da det bare var halvparten så mange. Likevel viser oversikten at antallet nye smittetilfeller lokalt synker, uke for uke.

8. februar var den dagen hittil i pandemien da flest i Horten testet positivt, med 255 nye tilfeller på én dag.

Siste døgn var det 27 pasienter ved Sykehuset i Vestfold som var innlagt med korona. Det er én mer enn dagen i forveien. Mange av pasientene er imidlertid ikke lagt inn på grunn av korona, men av helt andre årsaker.