Prosjektet Ren Oslofjord og kartleggingen av sjøbunnen i regi av Kongsberg Maritime vil gi skoleelever muligheten til å forske på de resultatene som foreligger. Det vi skje gjennom bruk av ny teknologi.

– Formidlingen av resultatene i den jobben som nå blir utført er kanskje det viktigste. Vi samler informasjon og lagrer i en kunnskapsbank, og vi skal få kunnskapen ut til folket. Derfor vil vi invitere videregående skoler i Vestfold med på tokt. Det vil skje rett etter høstferien, forteller Frithjof Moy fra Havforskningsinstituttet og Geir Endregard fra Inspira.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

Moy holder til på forskningsstasjonen Flødevigen. Den ligger åpent til i sjøkanten på Hisøy i Arendal. Beliggenheten er strategisk i forhold til den mest befolkningsrike delen av landet og for regelmessig overvåking av kyststrømmen idet den passerer vestover. Institutteter det største marine forskningsinstituttet i Europa.

Stor interesse

Leder ved Færder nasjonalpark, Bente Molvig fra Åsgårdstrand, forteller at elvene i ungdomsskolen vil bli invitert til nasjonalparken hvor det vil bli et opplegg for undervisning.

– Opplegget for ungdom med forskning og undervisningen vil ikke være mulig uten Kongsberg Maritime som utfører grundige undersøkelser. Egentlig burde hver torsk hatt sin egen sensor. Vi vil ikke presentere en ferdig konklusjon. Vi ønsker at elever skal forske selv og ikke minst delta i debatten. Vi jobber nå med forskjellige nettløsninger, og vi opplever allerede stor interesse for å være med, forteller Geir Endregard.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

Egne observasjoner

– Elevene skal få gjøre sine egne observasjoner, og vi jobber med lærerne. Ungdommen er opptatt av natur og miljø, og mange har et tett forhold til Oslofjorden. Kunnskapen om hvordan ting henger sammen er viktig. Dette vil gi en bedre forståelse av forvaltningen av Oslofjorden, sier Geir Endregard.

Havet har til alle tider vært et viktig område for høsting av mat, men det har dessverre også vært benyttet som søppelfylling. Spesielt den enorme økningen av plastprodukter de siste 10–20 årene gjør at mange forskere nå skrur på varsellampene. En enkelt plastflaske på avveie vil påvirke havet negativt i rundt 400 år framover. Marin forsøpling har blitt en betydelig miljøutfordring.