Nå kan utbygger få større ansvar – og naboen noen store overraskelser

Regjeringen legger opp til å forenkle kravene til hva som er søknadspliktig i byggesaker.