De som ønsker plass på den kommunale kulturskolen fra høsten kan søke nå, melder Horten kommune på sin nettside.

Kan søke friplass

Det tildeles plasser også etter søknadsfrist, men da får søkere en plass der det eventuelt er ledig kapasitet.

Kulturskolen tilbyr en mengde kurs, også noen av kortere varighet, opplyser kommunen. Elever som deltar på flere tilbud får en rabatt på kursavgiften på tilbud nummer to. Skolen praktiserer også søskenmoderasjon.

Tilbudet skal være for alle, også familier med lav inntekt. Derfor har du mulighet for å søke om friplass for barnet ditt.

Politikerne bestemmer

Kulturskolen har tilbud innen musikk, korsang, dans og visuell kunst. For de aller yngste arrangeres babysang og musikklek. Dessuten et eget pianokurs for foreldre og foresatte.

Det er politikerne i kommunestyret som bestemmer kursavgift, instrumentleie og satser for søskenmoderasjon.

Søknadsfrist for den som ønsker plass fra høsten av er 1. juni, opplyser Horten kommune.