Ap, SV og Rødt er på jakt. Oppildnet av meningsmålinger som, hittil, har indikert et regjeringsskifte ved årets valg, har retorikken mot de som har satset og hatt suksess, blitt tøffere og tøffere.

De røde partiene har alle truffet landsmøtevedtak om økt skatt. Selv om de ikke er enige i modell, eller innretning, så er det altså god grunn til å tenke at det de nå lover velgerne kommer til å skje – dersom de får nok stemmer. Vi håper selvsagt ikke at norske velgere går i denne fellen, men gjennomskuer retorikken om at å «ta de rike» ikke fører til mindre fattigdom. Vi har hørt det før.

SVs Kristin Halvorsen, som før dannelsen av forrige rødgrønne regjering lovte at «fattigdommen skal slettes med et pennestrøk,» klarte faktisk som finansminister å jage noen av landets rikeste ut av landet. Med bekjempelsen av fattigdommen gikk det verre, det ble flere fattige også i perioden SV hadde finansministeren. Hvorfor skal velgerne tro på det samme hule budskapet nå? Vi tror faktisk at velgerne husker de brutte løftene, vi vil gjerne få legge til litt fakta.

Å jage ut et par av Norges rikeste familier svekket norsk økonomi, det ble faktisk mindre penger til velferdsstaten - ikke mer. Det er åpenbart at de som sliter økonomisk ikke er tjent med at velferdsstaten får mindre penger å fordele til gode formål.

Dette hindrer ikke de rødeste politikerne våre å forsøke på nytt, selv om det rett og slett ikke er lurt.

Forrige gang SV lyktes med å drive ut Norges rikeste, var det trolig fest i partirekkene. Spørsmålet er selvsagt om de festet like mye når konsekvensene kom på bordet. Personskatten og skatt på utbytte kom England og Sveits til gode, ikke Norge. Med de formuene disse personene hadde er det all grunn til å tro at hundrevis av millioner kroner er tapt for den norske statskassa. Hundrevis av millioner som kunne finansiert mange lærere, mange helsearbeidere og gitt mer velferd til de som har de største behovene. Millioner av kroner som kunne blitt brukt til å støtte nye gründere med å skape flere arbeidsplasser. Til dette var samme finansministers svar til de rike som dro, «det er bare å dra.»

De siste dagene har flere av de som skriver om politikk og økonomi, og flere av de som nå trolig er på Ap og SVs lister over «rike som skal tas,» stilt store spørsmål ved røde politikeres evne til å se sammenhengene. Eksemplene som brukes viser med tydelighet at de røde rett og slett ikke forstår hva deres politikk vil føre til.

Et av eksemplene er mulig å gjøre til et lokalt eksempel. En av de mest suksessfulle eierne av virksomheter i Horten ville ved et arveoppgjør måtte selge store deler av eiendommene og virksomheten for å betale det røde politikere mener er en fornuftig arveavgift og skatt. Erfaring hittil er at det ofte er utenlandske investorer som blir kjøperne, uten samme omtanke for ansatte og norsk verdiskaping, og uten et krav verken om formueskatt eller arveavgift.

Vi tror, som sagt, at norske velgere skjønner at det ikke blir færre fattige av at milliardærene jages ut av landet. Denne lite logiske politikken er prøvd før og ga slettes ikke det resultatet som ble lovet den gang i tillegg skaper det usikkerhet for mange som jobber i «rikingenes» bedrifter.

Vi oppfordrer velgerne til å stå opp for norsk verdiskaping og sikre at nye ulogiske skattenivåer ikke bidrar til mindre velferd.